معرفی محصولات نوین 

مقدمه

ژئوسنتتیک عنوانی فراگیر برای توصیف صفحات نازک و انعطاف پذیری است که در داخل توده خاک یا در ارتباط با مصالح خاکی با اهداف مختلفی مانند مسلح سازی، جداسازی، عایق بندی رطوبتی، مهار فرسایش، ایفای نقش صافی (فیلتر)، زه­کشی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند

عملکرد ژئوسنتتیک‌ها

:بطور کلی عملکرد ژئوسنتتیک‌ها به دو بخش عملکرد مکانیکی و هیدرولیکی  تقسیم می‌گردد

عملکرد مکانیکی

عملکرد مکانیکی ژئوسنتتیک‌ها اصولاً سبب افزایش پارامترهای مکانیکی خاک می‌گردد. در شکل زیر نمونه‌ای از عملکردهای مکانیک ژئوسنتتیک‌ها نشان داده شده است. عملکردهایی نظیر جداسازی، تسلیح، حفاظت و کنترل فرسایش از جمله عملکردهای مکانیک ژئوسنتتیکها میباشد

عملکرد هیدرولیکی

 عملکرد هیدرولیکی ژئوسنتتیکها شامل عملکردهایی نظیر فیلتراسیون، زهکشی و آببندی میباشد که برای هدفهای هیدرولیکی و کنترل جریان سد بهرهبرداری قرار می­گیرد. در شکل زیر نمایی از عملکردهای هیدرولیکی نشان داده شده است

کاربردهای ژئوسنتتیک‌ها

مهم ترین کاربردهای ژئوسنتتیک ها جداسازی، فیلتریزاسیون ، زهکشی ، تسلیح ، جلوگیری از نشت سیالات یا حفاظت در مقابل فرسایش است. در بعضی از موارد یک محصول دو کاربرد را به صورت هم زمان برآورده می‌کند. در شکل زیر نمایی از کاربردهای مختلف ژئوسنتتیک ها نشان داده شده است

انواع ژئوسنتتیک‌ها

ژئوسنتتیک ها به شش گروه اصلی ژئوتکستایل ها،  ژئوممبرین ها، ژئوگریدها، ژئوفوم ها، ژئونت ها، ژئوکامپوزیت‌ها و ژئوسنتتیک با پوشش رسی تقسیم می‌شوند. هرکدام از این گروه ها دارای خصوصیات مخصوص به خود هستند و با توجه به همین خصوصیات در کارهای مختلفی از آن­ها استفاده می‌شود. البته علاوه بردسته های اصلی اشاره شده، دسته­ های دیگری از قبیل ژئوپایپ ها و ژئوسل ها وجود دارند، ولی به علت کاربرد کم تر در این نوشته بررسی نمی‌شوند